Bargon tillhandhåller hjälp med magnetkompasser avsedda för navigering och är auktoriserad av Sveriges Kompassjusterareförbund, SKJF.


Främst tillhandahålles hjälp med deviering och uttagning av deviationstabell. Översyn och certifiering av magnetkompass på verkstad kan förmedlas.

Vid uttagning av deviation på ett fartyg - eller en båt kompenseras för långskepps- och tvärskepps-magnetism med hjälp av utplacerade kompenseringsmagneter. Om behov föreligger kompenseras även för inducerad magnetism med hjälp av mjukjärnskulor eller motsvarande samt med Flinder's bar. På så sätt blir kompassplatsen kompenserad för samtliga koefficienter (A, B, C, D, E, F, G, och K).Kvarstående restdeviation redovisas i en tabell med diagram samt uppgifter om kompenseringsmedlens storlek och placering samt alla de uppgifter som behövs för en senare deviering på annan latitud för latitudbeständighet.

Dokumenten nedan kan tjänstgöra som vägledning innan beställning görs.

Kompassarbeten.pdf Kompassarbeten.pdf
Size : 898.368 Kb
Type : pdf
Maintenance on Compasses.pdf Maintenance on Compasses.pdf
Size : 1712.778 Kb
Type : pdf
Egenkontroll av magnetkompass 191119.pdf Egenkontroll av magnetkompass 191119.pdf
Size : 626.102 Kb
Type : pdf